Polityka jakości

Polityka jakości firmy FAMPLAST  Sp. z o.o. Sp. k. wynika z przyjętej strategii utrzymania i doskonalenia wysokiego poziomu jakości wyrobów w postaci detali z tworzyw sztucznych oraz usług polegających na wykonywaniu prób na formach powierzonych od Klienta.

 

Nasza firma dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania odbiorców i w tym celu:

 • identyfikuje wymagania klienta
 • wspiera i doradza klientom w zakresie doboru elementów opakowań
 • przestrzega ustalonych warunków współpracy z klientami i dostawcami
 • realizuje produkcję opakowań z tworzyw sztucznych metodą wtrysku

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki realizacji następujących zasad:

 • zachowanie wysokiego poziomu jakości pracy i usług
 • świadomości pracowników co do swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie
 • doskonaleniu metod wykonywanej pracy
 • prowadzeniu ścisłego nadzoru nad przebiegiem i wykonaniem usługi
 • dokonywaniu analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy
 • ocenianiu ryzyka związanego z działalnością.
 • planowaniu i realizowaniu szkoleń dla pracowników.

Firma realizuje politykę jakości przez kreatywne podejście do zarządzania przez jakość, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • promocji świadomości jakościowej
 • kultury jakości
 • powszechnego aktywnego udziału pracowniczego
 • motywacji jakościowej

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

Zatwierdził

Zarząd

 

Wydanie III

20.10.2020