Kontakt

FAMPLAST – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

NIP: 783-00-07-845

tel : biuro 61 624 02 35 ; produkcja 61 624 02 36
tel : +48 501 520 472, +48 501 509 484

adres e-mail biura: famplast@famplast.plAdministratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest FAMPLAST Sp. z .o.o. Sp.k.